Logo


Ikonka

ALTP sp. z o.o

Firma ALTP zajmuje się konstruowaniem i serwisowaniem aplikacji bazodanowych wykonywanych pod specyficzne potrzeby klientów. Bazy danych tworzymy od 1992 roku, a Sp. z o.o. jesteśmy od 2003 r. Systemy naszego autorstwa działają w wielu firmach leasingowych, pośrednictwa kredytowego i na rynku papierów wartościowych. Umożliwiają one pracę w klasycznym środowisku klient-serwer, w intranecie lub internecie. Nasi specjaliści mają szeroką wiedzę i umiejętniości zarówno z dziedziny informatyki jak i na temat zagadnień księgowości, finansów oraz rynku kapitałowego. Zapewniamy naszym klientom opiekę w zakresie wdrażanych przez nas systemów oraz innych zasobów informatycznych. Większość naszych produktów skonstruowaliśmy w oparciu o bazę danych PROGRESS® oraz systemy internetowe/intranetowe PASOE® i WebSpeed®. Od roku 1999 jesteśmy autoryzowanym partnerem handlowym firmy Progress – ISV (Independent Software Vendor), a w roku 2005 uzyskaliśmy status Progress Preferred Partner.
Logo firmy Progress

Ikonka

Technologia

PROGRESS® Open Edge®

Nasze aplikacje bazodanowe wykonujemy w technologii Progress® opracowanej przez amerykańską firmę Progress Software Corporation, która jest wiadącą firmą w segmencie Embeded Database Market. Progress® Open Edge® RDBMS to otwarty, elastyczny, skalowalny i wysoko dostępny serwer baz danych, obsługujący praktycznie nieograniczoną ilość użytkowników i transakcji, wymagający minimum administracji i pielęgnacji. System ten realizuje niezawodny i wydajny dostęp do danych, mogąc pracować na wielu platformach, z różnymi klientami i źródłami danych, co jest gwarancją uzyskania potrzebnej wydajności i elastyczności aplikacji biznesowych. Programy wykorzystujące technologię Progress® zostały sprawdzone i są stosowane w ponad 60 000 instytucji i przedsiębiorstw świata. Z informacją o firmach stosujących technologię Progress® można zapoznać się na stronie

PASOE® i WebSpeed®

Trzonem naszych aplikacji internetowych lub intranetowych są systemy PASOE® lub WebSpeed® amerykańskiej firmy Progress Software Corporation. Każdy z tych systemów umożliwia tworzenie stron HTML z użyciem języka Progress ABL i współużywanie kodu przez programy klient-serwer oraz internetowe. Strony tworzone w ten sposób mogą w łatwy i wydajny sposób korzystać z bazy danych i przetwarzać informacje za pomocą wielu technologii takich jak AJAX, REST, SOAP, Javascript, XML, JSON, CSS, Java...

XML i SOA

Nasze aplikacje łączą się z aplikacjami innych producentów w celu wymiany danych i wspólnego realizowania celów biznesowych. Umożliwiamy w ten sposób na przykład współpracę pośrednika kredytowego z różnymi bankami lub biura maklerskiego z giełdą w modelu B2B - business to business. Aby zrealizować te zadania korzystamy z takich technologii jak Webservices, REST (Representational State Transfer), XML (Extensible Markup Language) i SOA (service oriented architecture).

Java® i Flutter®

Nasze aplikacje mobilne, działające na telefonach i tabletach z systemem Android wykonane sa w technologiach Java lub Flutter. Aplikacje działają zarówno w trybie off-line jak i on-line. Łączą się one z aplikacjami bazodanowymi za pomocą technologii JSON.

Ikonka

Produkty

Jesteśmy producentem wysokiej jakości oprogramowania do kompleksowej obsługi przedsiębiorstw. Nasze najważniejsze produkty to:PROLEA

PROLEA jest pakietem programów kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa leasingowego. PROLEA umożliwia zautomatyzowanie zawierania i kontrolę umów leasingowych, wystawianie faktur, kontrolę wpłat, naliczanie odsetek od nieterminowych płatności, kalkulator leasingowy, obsługuje księgową działalność o dowolnym zakresie, kontrolę rachunków bankowych i kas, amortyzację środków trwałych, generowanie raportów i zestawień, analizę przychodów i rozchodów, przewidywanie przepływów finansowych oraz obsługę sprzedaży ratalnej.Więcej o produkcie

MAK

MAK jest pakietem programów kompleksowej obsługi biura maklerskiego. Pakiet MAK umożliwia obsługę rachunków inwestycyjnych, sesji giełdowych, ewidencję papierów wartościowych, kontrolę wpłat i wypłat, obsługę księgową działalności o dowolnym zakresie, kontrolę rachunków bankowych i kas, generowanie raportów i zestawień, analizę przychodów i rozchodów. MAK umożliwia pracę w tradycyjnym srodowisku klient-serwer, w środowisku intranetowym, w którym pracownicy biura mogą poprzez przegladarki operować na rachunkach klientów oraz w internecie - gdzie klienci samodzielnie mogą zlecac wykonanie transakcji giełdowych.


Więcej o produkcie

Dogmatyzator

Dogmatyzator jest pakietem programów do wspomagania prowadzenia audytów - weryfikacji maszyn/pojazdów finansowanych przez klientów/zleceniodawców, a znajdujących się u dealerów. Pakiet zrealizowany całkowicie w technologii internetowej współpracuje z aplikacją AuDroid na urządzenia mobilne (telefony i tablety) oparte o system Android. Aplikacja internetowa oparta na bazie Progress/Webspeed udostępnia dane przez przeglądarki internetowe z dowolnego miejsca w zasięgu internetu. Dostęp chroniony SSL i weryfikowany. Synchronizacja pomiędzy aplikacjami następuje na polecenie użytkownika z poziomu telefonu z systemem Android.

InterCash

InterCash jest wielojęzycznym pakietem programów do wspomagania pośrednictwa kredytowego zrealizowanym całkowicie w technologii internetowej. InterCash wspomaga porównywanie kredytów, rejestrację wniosków i zawieranie umów, konieczne wydruki, obieg dokumentów pomiędzy POK-ami Oddziałami Centralą a Bankami, prowadzenie rozliczeń, monitorowanie i kontroling umów ...

Ikonka

Zaufali nam

Santander Consumer Bank SA DNB Bank Polska SA Dogmat Systemy Services Sp. z o.o. Zeneris Projekty S.A. Gesban Servicios Administrativos

Ikonka

Kontakt

ALTP sp. z o.o.
ul. Jawornicka 8
61-161 Poznań
tel/fax (61) 853-09-86

 

"ALTP" Sp. z o o z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XXI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000173957, o kapitale zakładowym w wysokości 220.000,- PLN. NIP 7781411284, REGON 634509649